Armaggan

Laboratuvarda çeşitli  doğal boya bitkileri ve boya böceklerinden 27 adet doğal organik pigment üretilmiştir. Bu boyarmaddeleri Türk ebru sanatı, minyatür ve tezhip alanlarında kullanan sanatçıların ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin desteklenmesinin yanı sıra tablo, tezhip, minyatür gibi eserlerin restorasyonunda da kullanılması amaçlanmıştır.

Kokboya (Rubia tinctorum L.), koşinil (Dactylopius coccus Costa), muhabbet çiçeği (Reseda luteola L.), indigo (Isatis tinctoria veya Indigofera tinctoria L.), mazı gomalağı (Quercus infectoria) ve birçok bitkiden elde edilen boyarmaddeler kullanılarak yapılmıştır.