Topkapı Sarayı Müzesi

- 16. Yüzyıl Osmanlı Kemha kumaşlarının analizi
- 16. Yüzyıl Osmanlı kadife kumaşlarının analizleri
- Fatih Sultan Mehmed'in kaftanının analizi
- Sultan kaftanlarının analizi
- 16-19. yüzyıl çeşitli Osmanlı kumaşlarının analizleri


Topkapı Sarayı Müzesi'nin tekstil objelerinin boyarmadde analizleri yapıldı. Analiz sonuçlarına göre restorasyon ve konservasyon açısından raporlar hazırlandı.

13/6 envanter numaralı Fatih Sultan Mehmed’in kaftanının analizlerinde;
Kırmızı renk:
Ararat kermes (Porphyrophora hameli Brand)
Sarı renk: Muhabbet çiçeği (Reseda luteola L.)  ile boyanmıştır. Bu kaftanda bulunan boyarmaddeler ve boyarmadde kaynakları o döneme ait kullanılan boyarmadde kaynakları ile de örtüşmektedir. Sanat tarihçileri tarafından tarihlendirilmiş olan bu kaftanın o döneme ait olduğu boyarmadde analizi yoluyla da desteklenmiştir. Boyarmadde analiz sonuçlarına göre restorasyonu için rapor hazırlanmıştır.