Armaggan

Doğal organik pamuk doğal boyalarla boyandı ve boyama reçeteleri Armaggan için geliştirildi.

Kökboya (Rubia tinctorum L.), koşinil (Dactylopius coccus Costa), muhabbet çiçeği (Reseda luteola L.), indigo (Isatis tinctoria) veya (Indigofera tinctoria L.), mazı gomalağı (Quercus infectoria), karamuk (Berberis vulgaris L.), karamuk (Berberis crataegina DC), aspir (Carthamus tinctorius L.), ceviz (Juglans regia L.), civanperçemi (Achillea wilhelmsii) ve birçok bitkiden elde edilen doğal boyarmadde kaynakları kullanılarak boyamalar yapılmaktadır.