Ankara Ayaş Camii Tarihi Halılarının Analizi

Erken dönem halıların analizleri

Ankara Ayaş Camii halılarının boyarmadde analizleri yapıldı. Analiz sonuçlarına göre restorasyon ve konservasyonda yararlanılmak üzere raporlar hazırlandı.

Madolyonlu halının analizinde;
Kırmızı: Alizarin, purpurin (Rubia tinctorum L.)
Sarı: Fisetin (Cotinus coggygria SCOP)
Mavi: İndigotin (Indigofera tinctoria L. veya Isatis tinctori L.)
Lacivert: İndigotin (Indigofera tinctoria L. veya Isatis tinctori L.)