Boyarmadde Analizleri

Boyarmadde analizleri, tahribatsız ve mikro yöntemlerle yapılmaktadır. Tarihi eserlerden alınan bir miligram ağırlığındaki örnek ile eserin boyarmaddeleri tespit edilir. Bu boyarmaddelerin hangi boyarmadde kaynağı ile boyanmış olduğu belirlenir.  Bu veriler ışığında eserin hangi döneme ve hangi yöreye ait olabileceği saptanır.

Fatih Sultan Mehmed’in Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki 13/6 envanter numaralı kaftanının sarı renginin analizine ait boyarmaddenin kimyasal formülü ve üç boyutlu spektrum.