Armaggan

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen müzelerinde en ihtişamlı kumaşlar olan 16. yüzyıl Osmanlı saray kumaşlarının, boyarmadde ve teknik analizleri yapılarak teknik, desen ve boyarmadde yönünden aynı özelliklerini taşıyan kumaşlar Armaggan markası için yeniden üretilmektedir. Armaggan markası, kullanılan boyarmaddeler ve yöntemler açısından 16. yüzyıl Osmanlı saray kumaşları ile birebir örtüşen bu tarihi kumaşların üretimini başarabilmiş yegane örnektir.

Armaggan markası ile üretilen 16. yüzyıl kumaşları, tarihte olduğu gibi, yüzde yüz doğal organik boyarmadde kaynakları  kullanılarak üretilmiştir. Bu özelliklere sahip kumaşlara yine tarihsel olarak kullanılmış olan bitkisel doğal  antibakteriyel ve doğal antimikrobiyal özellikler de verilmiştir.

Kumaşlar orijinal mekanik Jakar (Jacquard) tezgahlarında dokunmaktadır.
Kökboya (Rubia tinctorum L.), koşinil (Dactylopius coccus Costa), muhabbet çiçeği (Reseda luteola L.), indigo (Isatis tinctoria veya Indigofera tinctoria L.), mazı gomalağı (Quercus infectoria) ve birçok bitkiden elde edilen boyarmaddeler kullanılarak üretilmiştir.