Ayasofya Müzesi

Şahzade kaftanlarının analizleri
El yazması kitap kapaklarının analizleri


Ayasofya Müzesi'nin tekstil objelerinin boyarmadde analizleri yapıldı. Analiz sonuçlarına göre restorasyon ve konservasyonda yararlanılmak üzere raporlar hazırlandı.

292  envanter numaralı kemhanın analizinde;
Kırmızı:
Carminic acid  (Dactylopius coccus Costa)
Yeşil : Luteolin , Apigenin (Reseda luteola Weld.), indigotin (Indigofera tinctoria veya  Isatis tinctoria)
Mavi : İndigotin (Indigofera tinctoria veya Isatis tinctoria)