Sadberk Hanım Müzesi

16. yüzyıl çeşitli Kemha kumaşlarının analizleri
19. yüzyıl çeşitli giysi ve kumaşların analizleri


Sadberk Hanım Müzesi'nin tekstil objelerinin boyarmadde analizleri yapıldı. Analiz sonuçlarının raporları hazırlandı.

3 envanter numaralı Kemha ipek
Kırmızı: Carminic acid  (Dactylopius coccus Costa), Ellagic acid (Quercus infectoria Olivier veya Quercus ithaburensis)
Sarı: Fisetin (Cotinus coggygria SCOP)
Mavi : İndigotin (Indigofera tinctoria veya Isatis tinctoria)