Mevlana Müzesi

Mevlana’nın kaftanlarının analizleri

Konya Mevlana Müzesi'nin Mevlana kıyafetlerinin boyarmadde analizleri yapıldı. Analiz sonuçlarına göre restorasyon ve konservasyonda yararlanılmak üzere raporlar hazırlandı.

698 envanter numaralı Mevlana’nın kıyafetinin analizinde;
Mavi : indigotin (Isatis tinctoria L.)