Prof. Dr. Recep Karadağ

1986 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya, 1990 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Yüksek Lisans, 1994 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Doktora Programından mezun oldu, 2004 yılında Tekstil Teknolojileri alanında Doçent, 2009 yılındada Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Turkish Cultural Foundation'da danışman olarak görev yapmaktadır.

Doğal boyamacılık, tarihi ve arkeolojik objelerden boyarmadde analizleri ve doğal organik pigmentler konusunda çalışmakta olup SCI ve AHCI kapsamında uluslararası 100'un üzerinde yayını, kitaplarda bölüm yazarlığı, sempozyumlar ve kongrelerde çok sayıda bildiri sunmuştur. T.C. Kültür Bakanlığı'nca yayınlanmış iki kitabı ve bunun yanı sıra ulusal çok sayıda makalesi vardır.  Makalelerine SCI kapsamındaki dergilerde çok sayıda atıf yapılmıştır. Birçok uluslararası projede proje katılımcılığı, Avrupa Birliği 6. Çerçeve projelerinde proje yürütücülüğü ve birçok ulusal projede görev almıştır. Avrupa Birliği ve Chemical Network  tarafından 2006 yılından itibaren Avrupa ülkelerinde düzenlenen yaz okullarına her yıl konuşmacı olarak davet edilmektedir.