Spektrofotometre

Çözelti ve sıvı haldeki organik ve inorganik maddelerin analizlerinde kullanılır. Tarihi eserlerin restorasyon ve konservasyonu için tercih edilen metodlardan biridir.