Ekipman

Labaratuvar, yüksek teknolojinin bütün imkanlarını kullanmakta olup tahribatsız analiz yöntemlerinden CILAB ve mikro analiz yöntemlerinden RP- HPLC- PAD ( Reverse Phase High Performance Liquid Chromotography coupled to Photo Diode Array Dedection) yöntemlerle, tarihi sanat objelerinin boyarmadde analizi ve doğal boyarmadde kaynaklarının içerdiği boyarmadde analizleri yanı sıra renk ölçümü vb analiz ve ölçümler üzerine zengin bir altyapıya sahiptir.