Restorasyon

Boyarmadde ve teknik analizi yapılmış olan tarihi eserin içerdiği boyarmaddeler ve boyarmadde yapısı belirlenir. Diğer bir deyişle eserdeki boyarmaddelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri saptanır. Kimyasal ve fiziksel özellikleri belirlenmiş olan eserin restorasyonu için uygulanacak yöntem belirlenir.

 

Dünyada son yıllarda önem kazanan yöntemlerden birisi de eserdeki boyarmaddelerin tespit edilmesidir. Esere müdahale yapılacak kısımlarda veya desteklerde, aynı tür boyarmadde kaynağı ile boyanmış elyaf veya maddeler kullanılır. Bu çok zor bir yöntem olmasına rağmen, laboratvuarımızda bu yöntem uygulanmaktadır.

Örnek : Tarihi bir halının restorasyon öncesi tahribatsız olarak renk  ölçümü uygulaması.