Tahribatsız ve Mikro Analiz

Arkeolojik ve tarihi objelerin boyarmadde ve renk ölçümleri yapılır. Bu ölçümler ve analizler,  restorasyon ve konservasyon için önemli verileri oluşturur.  Ayrıca bu analiz yöntemleri kullanılarak müzelerdeki tarihi objelerin ait olabileceği dönemler de bilimsel olarak  saptanmaktadır. 

 

Tüm bu veriler ışığında eserlerin restorasyonuna bilimsel ve teknik destek verilmektedir.  Mikroanaliz yöntemlerinde eserden en fazla 1 miligram örnek alınır. Eserde kullanılmış olan boyarmadde ve  boyarmadde kaynakları tespit edilir.  Bu analiz sonuçları, objenin üretilmiş olduğu dönemin prosesleri restorasyon ve konservasyonu için önemli bir temel teşkil etmektedir.

Avantajlarımız

Arkeolojik ve tarihi objelerin analizleri için kullanılan yöntemler dünyada bu alanda kullanılan yöntemlerin en gelişmişlerinden biridir. Tarihi objelerin analizlerinde direkt olarak tarihi eserlerde kullanılmış olan boya bitkileri ve bu bitkilerle boyanmış elyaf ile karşılaştırmanın yanı sıra saf standart boyarmaddelerle de karşılaştırılarak en doğru sonuç elde edilir.