Doğal Boyama

Bugün gerek ülkemizdeki müzelerde gerekse dünyanın önde gelen müzelerinde yer alan bu eşsiz eserlerin hayranlıkla izlenmesinin en önemli nedenlerinden birisinin zengin boya bitkisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Türkler bu nedenle boyamacılık alanında dünyada önemli bir yere sahip olmuş ve “Türk Kırmızısı” adıyla ün kazanmıştır.

Bütün dünyada kullanılan boya bitkilerin sayısı 300 ile 400 arasında olduğu varsayılmaktadır. Türkiye’de ise boya bitki sayısının yaklaşık 250 civarında olduğu bilinmektedir. Dünyadaki altı adet boya böceğinin üç adedi Türkiye’de yetişmektedir. Boyama için kullanılan deniz kabukluları Marmara Denizi, Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de bulunmaktadır.

Kullanılan doğal boyarmaddeler çevre kirliliğine yol açmayan, toksik ve kanserojen olmayan aynı zamanda da doğal antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikler göstermektedir.  Laboratuvarın destek verdiği doğal boyalı ürünler bu özellikleri karşılamaktadır.