Transkripsiyonu yapilan arsiv belgeleri

TSM, D. 3/1-2
1501-02 tarihli Hazine defteri.

TSM, D. 6591 16. yüzyıl
Altın, gümüş ve sırma ile işlenmiş muhtelif kumaşların kıymetleri hakkında.

TSM, D.9714
Müfredat defteri: İstanbul'da Tavukpazarı nezdinde vâki' kumaş imalathanesi emini ebna-i sipahiyandan Ferhad'ın tahvilinden, adı geçen imâlathanenin 977 senesi Z ayındaki istihsalâtı hakkında.

TSM, D.9764 16. yüzyıl
Muhtelif cins kürklerle ipekli vesair kumaşlara, kaftanlara ve diğer mensucata ve Bursa kadifelerine ait defterdir.

TSM, D.10017 888-891-892
II. Bayezıd tarafından Vali bulunan oğulları Şehinşah, Sultan Ahmed, Sultan Mahmud, Sultan Korkud'a muhtelif tarihlerde gönderilen hediyeler hakkında.