Türk Vakıf Hat Sanatları Muzesi

Türk Vakıf Hat Sanatlari Muzesi, Huseyin M. Abdullah ketebeli eserin analizleri yapilarak orijian olduğu saptandı.