Topkapı Sarayı Müzesi Padişah Elbiselerinin Restorasyon...

Proje; Padişah Elbiseleri koleksiyonunda yer alan kıyafet ve kumaşların renk ölçümleri, boyarmadde, dokuma teknik ve desen rapor analizlerinden alınan veriler ile envanter bilgilerinin birlikte değerlendirilmesiyle, eserin bileşimi, kökeni ve döneminin belirlenmesi, eserlerin gruplandırılması konusunda ayrıntılı bir çalışmayı kapsamaktadır.

Padişah Elbiseleri koleksiyonuna kayıtlı olan eserlerin tarihlendirilmesi ve aidiyetinin belirlenmesi konusunda, yalnızca envanter bilgileri ile üzerlerinde bulunan etiketlere dayandırmanın eksik bir yöntem olduğu bilinmekte ve bu nedenle çini, tezhip,  minyatür gibi diğer sanat dalları ile karşılaştırmalı tarihlendirme yöntemi kullanılarak, değerlendirmeleri yapılmaktadır. Ancak bilgi ve karşılaştırmalı tarihlendirme yöntemi dışında, teknik analiz yöntemleri ile değerlendirilmelerin yapılması ve sonuçlarının bilimsel anlamda ortaya konulması gerekmektedir. Ayrıca yapılan boyarmadde analiz sonuçlarından alınan veriler doğrultusunda; eserlerin restorasyon ve konservasyonları için yapılabilecek olan uygulamaların tespiti, bu eserlerin boyama reçetelerinin çıkartılarak, ip ve destek kumaşlarının boyanması çalışmaları da, proje kapsamındadır.