National Institute of Applied Science and Technology, Tunis, Tunisia

Enstitünün bünyesinde bulanan boya bitkileri desteğini vermiştir.
http://www.tunisie.gov.tn