Andozotu

Inula helenium
Elde Edilen Renkler
Sarı
İçerdiği Boyarmadde