Aspir

Carthamus tinctorius L.
Elde Edilen Renkler
Sarı, Parlak Sarı, Kırmızı, Haki, Altın Sarısı, Yeşilimsi Sarı
İçerdiği Boyarmadde
Carthamin, corocetin

Tarihçe
Aspir bitkisinin Güney Asya orijinli olduğu, ilk olarak Asya kıtasının güneyinde, Ortadoğu bölgesinde ve Akdeniz ülkelerinde ekildiği bilinmektedir. Çin, Japonya, Hindistan, Mısır ve İran’da tarımı yapılmaktadır. Dünyaya yaklaşık 3500 yıl önce Mısır’dan yayıldığı kabul edilmektedir. Orta Çağ döneminde İtalya, Fransa ve İspanya’da tarımı yapılmış, Amerika kıtasının keşfinden hemen sonra da, İspanyollar tarafından önce Meksika’ya, daha sonraları oradan da Venezuella ve Kolombiya’ya götürülmüştür. Aspir bu ülkelerde tekstil boyamacılığının yanı sıra farklı kullanım alanları için de yetiştirilmiştir.