Ekin koşinil

Porphyrophora tritici Bod.
Elde Edilen Renkler
Parlak Kırmızı, Mor, Kırmızı, Pembe
İçerdiği Boyarmadde
Karminik asit, kermesik asit

Ekin koşinil buğday bitkisinin köklerinde parazit olarak yaşayan bir böcektir. Bundan dolayı bu isimle adlandırılır. Orta Anadolu bölgesinde endemik olarak yaşar.


Tarihçe
20. yüzyılın ortalarına kadar buğday ekinlerine ciddi şekilde zarar verdikleri için zirai bir ilaç olan DDT kullanarak ortadan kaldırılmıştır. Bu böceğin geçmişte ülkemizde boyamacılıkta kullanılıp kullanılmadığı bilinmemektedir. Böcek bazı ziraat enstitülerinin koleksiyonlarında çok az da olsa saklanmaktadır.