Deniz salyangozu

Stramonita haemastoma L.
Elde Edilen Renkler
Mor
İçerdiği Boyarmadde
6,6'-dibromoindigo, 6,6'-dibromoindirubin, 6-bromoindigo.

Akdeniz ve Batı Afrika sahillerinde 2 ile 3 metre derinliklerde bulunan deniz kabuklusudur. Boyarmaddeleri yumuşakçanın bir salgı bezinde oluşur.

Tarihçe
Eski çağlarda resim sanatında ve duvar resminde pigment olarak kullanılmıştır. Yün ve ipek boyamacılığında tek başına kullanıldığı gibi diğer salyangoz türleri ile karıştırılarak da kullanılmıştır. Bu salyangoz MÖ 2000 yıllarında önce Girit’te daha sonra da Lübnan’ın eski yerleşim merkezi olan Tyre ve bütün Akdeniz sahillerinde kullanılmıştır. 1453 İstanbul’un fethinde Fatih Sultan Mehmed tarafından diğer salyangozlarla birlikte kullanımı yasaklanmıştır. Aynı şekilde 1464 yılında da Roma Kardinali tarafından kullanılmaları yasaklanmıştır.