Yünlü yüksük otu

Digitalis lanata
Elde Edilen Renkler
İçerdiği Boyarmadde