Yarpuz

Mentha pelegium
Elde Edilen Renkler
Sarı
İçerdiği Boyarmadde