Laz geveni

Astragalus ponticus
Elde Edilen Renkler
Sarı
İçerdiği Boyarmadde