Kantoron

Hypericum sp.
Elde Edilen Renkler
Haki, Parlak Sarı, Sarı
İçerdiği Boyarmadde