Dereotu

Anethum graveolens
Elde Edilen Renkler
Sarı
İçerdiği Boyarmadde