Dağ mayasılotu

Aluga reptans
Elde Edilen Renkler
Sarı
İçerdiği Boyarmadde