Caesalpinia

Caesalpiniaceae
Elde Edilen Renkler
Kirli Sarı
İçerdiği Boyarmadde