Ağrıdağı kermesi

Porphyrophora hameli Brand
Elde Edilen Renkler
Parlak Kırmızı, Mor, Kırmızı, Pembe
İçerdiği Boyarmadde
Karminik asit, kermesik asit, flavo-kermesik asit

Ağrıdağı kermesi; Ağrıdağı, Kafkasya ve Ermenistan’da kamış otunun (Phragmatis australis ve Aeleuropus littoralis) köklerinde yaşayan parazit türü bir böcektir. Bu böcek yaşamının yaklaşık 2 saatini toprak üstünde diğer zamanlarını toprak altında geçirir. Kermes böceğinin yalnızca dişi türleri boyarmadde içerir. Bu böcek 10 ile 12 milimetre boyunda ve 7 milimetre enindedir. Böceğin boyamada kullanılması için Eylül ayında toplanması en uygun zamandır. Olgunlaşmış böcekler Eylül ayında yaşadıkları bitkinin köklerinden çıkarak toprak üstünde görülmeye başlarlar. Bu böcek yerel saate göre sabah 8 ile10 saatleri arasında toplanması en uygun zamandır.
Bir parazit olan bu böcek Aras nehrinin iki kenarında endemik olarak bulunmaktadır. Birçok kaynakta “Ermeni koşinili” ve “Ararat kermes” olarak isimlendirilebilmektedir. Böceğin yapısında en çok bulunan boyarmadde karminik asittir.