Deniz salyangozu

Hexaplex trunculus L.
Elde Edilen Renkler
Mor
İçerdiği Boyarmadde
6-bromoindigo, 6,6'-dibromoindigo, indirubin, 6-bromoindirubin, 6'-bromoindirubin, 6,6'-dibromoindirubin.

Deniz salyangozu Akdeniz, İspanya sahilleri, Portekiz, Fas ve Kanarya Adalarında 2 ile 130 metre derinliklerde bulunur. Boyarmaddeleri yumuşakçanın bir salgı bezinde oluşur.
Tarihçe
Eski çağlarda önemli bir boyarmadde kaynağıdır. Geçmişte çok karmaşık bir biyokimyasal boyama yöntemi ile boyanmıştır. Günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Girit’in Minos uygarlığında kullanılmaya başlanmıştır. Arkeolojik bulgular Hexaplex trunculus salyangozunun çeşitli Akdeniz uygarlıklarında duvar resimlerinde pigment olarak kullanılmış olduğunu göstermektedir. Deniz kabuklularının pigment olarak kullanılması Thera’da bugünkü Muğla Yerkesik’te keşfedilmiştir. Ancak bu bölgede yapılan birçok arkeolojik kazılarda bu deniz kabuklusunun duvar resminde kullanımına rastlanmamıştır.