Tıbbı hevhulma

Lythrun salicaria
Elde Edilen Renkler
Sarı
İçerdiği Boyarmadde