Rezene

Foeniculum vulgare
Elde Edilen Renkler
Lila, Sarı
İçerdiği Boyarmadde