Dut

Morus alba
Elde Edilen Renkler
Sarı
İçerdiği Boyarmadde